BAŞKAN

İbrahim ARAZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

ÜYELER

Hakan YAVUZ

Şube Müdürü

Gökhan GÜNEŞ

Şube Müdürü V.