İbrahim ARAZ - Daire Başkanı V.
Hakan YAVUZ- Şube Müdürü
Gökhan GÜNEŞ-Şube Müdürü V.
Nedim GÖRELE-Şef
İnşaat Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Mimar
Peyzaj Mimarı
Elektrik Teknikeri
İnşaat Teknikeri
Makine Teknikeri
Elektrik Teknisyeni
Elektronik Teknisyeni
Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Mobilya Teknikeri
Sihhi Tesisat Teknikeri
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Teknisyeni
Bilgisayar Isletmeni
Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi