• Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,
  • Mekânları kullananların memnuniyetini esas alarak güvenli ve rahat kullanıma sahip yapılar ile tesisler yapmak,
  • Rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetim ve karar sürecinde dikkat etmek,
  • Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı yürütmek,
  • Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek,
  • AR – GE çalışmalarına önem vererek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerisinde kalmamak,
  • Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek,
  • Önleyici bakımı ön planda tutmak