Osman Yener Kızılet
Daire Başkanı
oyener@gumushane.edu.tr 1226